TINE BERNSTORFF AAGAARD
Dead Houses II
— Waking the Dead Houses
2012


1. år på Aarhus Arkitektskole i samarbejde med Thisted Kommune.

Idéen med transformationer af byhuse fra udkantsdanmark er opstået i relation til de demografiske forandringer, der sker i Danmark netop nu, hvor befolkningen i tiltagende grad fraflytter landområderne til fordel for bycentrene. Denne udvikling efterlader en voldsom overskudsbygningsmasse og derigennem uddøende landsbyer.
Oplandskommunerne til de befolkningsfortyndede landområder er for at undgå forfald og spekulanter begyndt at opkøbe de tomme huse til nedrivning. Mange af disse huse er af en kvalitet, hvor en placering i byen vil have forhindret nedrivning, der af samme årsag kun udføres præventivt. Groft sagt kan problematikken opstilles som en simpel ligning, hvor den bygningsmasse og infrastruktur, der henfalder i yderområderne adderes til i byerne.

Det er i disse overskudshuse, at 1.år fra Arkitektskolen Aarhus i februar og marts, i samarbejde med Thisted Kommune, udfører en transformationsworkshop for at tage den arkitektoniske udfordring op, der ligger i affolkningsproblematikken og den bygningsmasse den efterlader.
PreviousNext (project)