TINE BERNSTORFF AAGAARD
Dead Houses I
— Dissection 1:1

2011

Pauline Diaz, Mo Michelsen Stochholm Krag,
Tine Bernstorff Aagaard
1st year students from Aarhus School of architecture.
A collaboration between Aarhus School of Architecture
and Thisted Kommune.

For tiden gennemfører Thisted Kommune et EU-støttet projekt, hvor der med henblik på nedrivning opkøbes ca 70 huse, der gennem de seneste år har stået tomme og forladte. I den forbindelse har en gruppe studerende fra 1. år på Arkitektskolen Aarhus fået lov til at undersøge en gammel købmandsforretning i Vestervig.
En obduktion blev foretaget ved udførelsen af en række strategiske snit i skalaen 1:1. Arven fra den amerikanske kunstner Gordon Matta-Clark (1943–78), der i 70’erne introducerede bygningsgennemskæringer som metode, tages op. Foruden snittene på stedet er en række udsnit taget ud og genopført på Aarhus Rådhus, hvor komponenterne udspænder et imaginært rum baseret på husets oprindelige rumlige dimensioner.

De demografiske forandringer, der sker i Danmark netop nu, hvor befolkningen i tiltagende grad fraflytter landområderne til fordel for bycentrene, medfører en voksende overskudsbygningsmasse i yderområderne.

I dette tilfælde flyttet den forladte bolig med!
Et samarbejde mellem Arkitektskolen Aarhus og Thisted Kommune.

Udført marts 2011
udstillet på Aarhus Rådhus 4.–8. april 2011


Students: Julie Snedker Ankjær, Dilja Rannveig Boasdóttir, Peder Gaare, Allan Trøjborg Hansen, Kathrine Ellerbæk Hartvigsen, Anne-Maj Johanne Bredal Justesen, Mea Amalieh Larsen, Katharina Markusdóttir, Signe Holm Rasmussen, Rasmus Riedel, Ole Gundahl Sørensen, Ruben Lejf Kramer Sørensen, Xiao Xian Weng, Troels Steenholdt Heiredal

Teachers: Pauline Diaz, Mo Michelsen Stochholm Krag,
Tine Bernstorff Aagaard


A collaboration between Aarhus School of Architecture and Thisted KommunePreviousNext (project)