TINE BERNSTORFF AAGAARD
Conditoriet
2016


A collaboration between Teater Nordkraft,
Aarhus School of Architecture, Thisted Municipality.
Tekst fra kataloget:
'Conditoriet' stiller skarpt på den tiltagende affolkning af de danske landdistrikter, og de spor den sætter i landsbymiljøer rundt om i landet. Der fokuseres i særlig grad på de tomme huse og på deres betydning for den lokale identitet gennem det liv, der har udspillet sig i dem, før de led et funktionstab. Gennem radikal bygningstransformation og under medvirken af lokale borgere afdækkes gradvist de spor af levet liv, som er afsat i bygningens fysik. Sporene omsættes gennem interaktion med lokalbefolkningen til fortællinger om stedet.
Transformationen af det gamle konditori udføres som fysiske gennemskæringer og tværsnit, som åbner husets indre private sfære op og lukker offentligheden ind svarende til en dissektion. 'Conditoriet' søger at diskutere, hvorvidt de forladte og kondemneringsdømte huse stadig spiller en rolle for lokalsamfundet, trods funktionstab, i kraft af skjulte narrativer og kulturværdi, som er indlejret som fysiske spor i bygningen. Narrativer og kulturværdi, der kan få betydning for områdets udvikling, hvis de frigøres forud for en nedrivning, og derved får et immaterielt eftermæle i forhold til lokalbefolkningen. Teaterinstallationen betragtes således som en katalysator til afdækning og aktivering af lokal identitet og sammenhængskraft.

Teaterinstallationens udgør et forsøgseksempel på et partnerskab mellem land og by. Dette er repræsenteret i 'Conditoriet' i form af et nært samarbejde mellem Thisted Kommune, Teater Nordkraft fra Aalborg og Arkitektskolen Aarhus.
PreviousNext (project)